Mere info

DIN DANSKER Nye sider af dansk kultur af Mads Jakob Kirkebæk

© 2013 Gyldendal A/S, København

Om bogen: DIN DANSKER Nye sider af dansk kultur er en bog for dem, der gerne vil forstå moderne danskere og deres kultur, omgangsformer og uskrevne regler. I fem veloplagte kapitler belyses forskellige sider af danskernes normer, værdier og idealer i forhold til bl.a. nationalfølelse, individualisme, social lighed, børneopdragelse, kønsroller, fællesskaber og Facebook. Pointerne perspektiveres med nedslag i danmarkshistorien, aktuelle cases, sangtekster og masser af farveillustrationer. Materialet er ideelt til undervisningen i kultur- og samfundsforståelse på danskuddannelse 3 modul 4-5 eller tilsvarende niveauer.

Om forfatterenMads Jakob Kirkebæk (født 1963) er ph.d. i kinesisk og Master i Fremmedsprogspædagogik fra Københavns Universitet. Har i en årrække arbejdet som lærer i dansk som andetsprog for voksne og desuden undervist i kulturforståelse og interkulturel kommunikation på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog. 

Webopgaver: Ulla Bæk og Lisbet Skjerbæk Winther

Forlagsredaktion: Lars Schmidt Møller

Print og fotokopier af indhold fra materialet er belagt med Copydan-vederlag.